ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΘΕΡΜΟΜΌΝΩΣΗ

Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο τομέας κτηρίων είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος, συμμετέχοντας κατά 30% στην ενεργειακή κατανάλωση της χώρας. Ένα μεγάλο κομμάτι της ενεργειακής κατανάλωσης οφείλεται στον τρόπο δόμησης

των κτηρίων ,  καθώς η πλειοψηφία των υφιστάμενων κτηρίων έχει μερική η μηδενική μόνωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια μπορεί να αποτελέσει σημαντική ενεργειακή πηγή, και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν εστιάσει και οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας.Αναφερόμενοι στη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, όπου η αύξηση της θερμοκρασίας του αστικού περιβάλλοντος έχει μεταβάλει δραματικά τις ενεργειακές ανάγκες των αστικών κτιρίων,  ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο,τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια , μέσω της θερμοπροστσιας του κελύφους, είναι πολύ μεγάλα.Η εξωτερική θερμομόνωση των κτιρίων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, βάσει της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 

 

Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη:

Αποφυγή δημιουργίας θερµογέφυρας :

 

Βάση μελέτης που έχει πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ),έχει  εκτιμηθεί ότι με τη θερμική προστασία ενός κτιρίου μπορεί να επιτευχθεί   μέχρι και 45% εξοικονόμηση της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του.

 

 

Μειώνει στο ελάχιστο τη δημιουργία σχηματισμού θερµογεφυρών, οι οποίες δημιουργούνται στα µη μονωµένα στοιχεία του κελύφους. Ο συντελεστής θερµικής διαπερατότητας (U) των στοιχείων αυτών είναι µεγάλος, µε αποτέλεσµα να οδηγούν στην έντονη τοπική ροή θερµότητας από το κτίριο προς το περιβάλλον, καθώς επίσης και στο σχηµατισµό υδρατµών, λόγω της απότοµης πτώσης της θερµοκρασίας της επιφάνειας.

 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου:

Αποφυγή σχηματισμού ρωγμών  στις προσόψεις:

 

 

Βάσει νομοθεσίας η «ενεργειακή ταυτότητα» που θα αποκτά πλέον κάθε κτίριο ,καθορίζει την αντικειμενική του αξία. Η οδηγία αυτή επιβάλλει την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για όλα τα κτίρια .Η χρήση του πιστοποιητικού θα είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση σύναψης  συμβολαίων αγοραπωλησίας ή ενοικίασης ή παραχώρησης χρήσεως.

Αύξηση του χρόνου ζωής του κτιρίου, προστατεύοντας τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος  από τις έντονες θερμικές καταπονήσεις, όπως έντονες βροχοπτώσεις, υψηλή ηλιοφάνεια, χιονοπτώσεις και απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές

Αποτροπή δημιουργίας υγρασίας και μούχλας:

Εξασφάλιση άνετων συνθηκών για τους ενοίκους ανεξαρτήτως κλιματολογικών συνθηκών:

Μείωση των πιθανοτήτων σχηματισμού εσωτερικής συμπύκνωσης λογω διαχυσης των υδρατμων μεσω  των δομικών στοιχείων των κατασκευών.

 

Η θερμομόνωση έχει ως στόχο να περιορίζει  στο ελάχιστο τις ανταλλαγές θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία θερμικής άνεσης στο εσωτερικό με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό:

 

Η διαθεσιμότητα πολλών ειδικών τεμαχίων και ποικίλων αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (π.χ. ειδικά τεμάχια  δημιουργία σκοτίων  ), προσφέρει τη δυνατότητα αρχιτεκτονικού εξωτερικού σχεδιασμού τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νεόδμητα κτίρια.

 

Πλεονεκτήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

 

TOP TOP 100 BEST GREEK SITES
ρολος.gr Κατάλογος Ελλάδας